Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 229557 \(A1\) 11.12.1981]

Number of results: 1

items per page

Fidecki, Mikołaj Gut, Henryk Maliszewski, Antoni Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 05.02.1981.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information