Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 228614 \(A2\) 30.10.1981]

Number of results: 1

items per page

Fidecki, Mikołaj Gut, Henryk Maliszewski, Antoni Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 18.12.1980.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information