Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 228222 \(A1\) 02.10.1981.]

Number of results: 1

items per page

Tarasiewicz, Stanisław. Matuszyk, Marian. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 01.12.1980.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information