Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 221264 \(A2\) 22.08.1980]

Number of results: 1

items per page

Lutek, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 22.03.1979.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information