Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 218787 \(A3\) 10.04.1981]

Number of results: 1

items per page

Olejnik, Jerzy Sońta, Marian Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 05.10.1975.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information