Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 212402 \(A1\) 19.11.1979]

Number of results: 1

items per page

Pollo, Iwo Hoffman-Fedeńczuk, Krystyna Fedeńczuk, Leon Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 29.12.1978.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information