Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 196745 \(A2\) 16.01.1978]

Number of results: 1

items per page

Lutek, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 17.03.1977.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information