Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 188820 \(A1\) 07.11.1977]

Number of results: 1

items per page

Zagórski, Kazimierz Warszawa, Zdzisław Szymura, Teresa Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 14.04.1976.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information