Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 17601\(A1\) 27.03.2017.]

Number of results: 1

items per page

Jakóbczak, Antoni Siuta-Olcha, Alicja Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.06.2016 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.03.2017 BUP 07/17 ; Opublikowano 28.09.2018 WUP 09/18.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information