Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 172247 \(A2\) 01.07.1975.]

Number of results: 1

items per page

Latocha, Tadeusz Kawęcki, Leszek Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 27.06.1974.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information