Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 163785 \(A2\) 01.07.1974.]

Number of results: 1

items per page

Bobiński, Seweryn. Jacniacki, Jan. Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 02.07.1973.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information