Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Relation = Nr zgłoszenia\: 416992]

Number of results: 1

items per page

Woszuk, Agnieszka Franus, Wojciech Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy Zgłoszono 26.04.2016 Zgłoszenie ogłoszono 05.12.2016 BUP 25/16 Opublikowano 29.09.2017 WUP 09/17

This page uses 'cookies'. More information