Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Relation = Nr zgłoszenia\: 232947.]

Number of results: 1

items per page

Kowalenko, Witold Pilikowski, Stanisław Makuch, Aleksander Winiarski, Edward Nawratel, Jerzy Kowalenko, Barbara Knop, Arkadiusz Sieradzki, Mieczysław Słychań, Tadeusz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 08.09.1981.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information