Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Relation = Lublin University of Technology. Faculty of Management]

Number of results: 75

items per page

Przysucha, Bartosz. Red.

2017 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław. Red. Paździor, Artur. Red.

2017 (orig. and digital ed.)
book

Miszczuk, Magdalena. Red. Sosińska-Wit, Małgorzata. Red.

2017 (orig. and digital ed.)
book

Bojar, Matylda. Red. Bis, Jakub. Red.

2017 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Artur Paździor, Maria

2017 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław

2017 (orig. and digital ed.)
book

Skowron, Łukasz

2017 (orig. and digital ed.)
book

Lipski, Jerzy (1947- ) Santarek, Krzysztof Świć, Antoni Piekarski, Wiesław Dudziak, Agnieszka Stoma, Monika Paszek, Alfred Wittbrodt, Piotr

2016 (orig. and digital ed.)
book

Różański, Andrzej. Red. Bojar, Ewa. Red.

2016 (orig. and digital ed.)
book

Cichorzewska, Marzena Mazur, Barbara Niewiadomska, Anna Sobolewska-Poniedziałek, Ewa Zimnoch, Krystyna Ziółkowska, Bogusława

2015 (orig. ed.)
book

Żminda, Tomasz Bis, Jakub Sobotka, Bartosz Sagan, Mariusz Cisło, Marta

2016 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Maria

2015 (orig. and digital ed.)
book

Mitura, Beata. Red. Konwa, Magdalena. Red. Kostyra, Magdalena. Red. Stadnicki, Paweł. Red.

2017 (orig. and digital ed.)
book

Różański, Andrzej

2014 (orig. and digital ed.)
book

Paździor, Artur Frańczuk, Małgorzata Gałązka, Karolina Miszczuk, Magdalena

2014 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Artur Paździor, Maria

2014 (orig. and digital ed.)
book

Lipski, Jerzy (1947- ) Świć, Antoni Bojanowska, Agnieszka

2014 (orig. and digital ed.)
book

Gębicz, Sylwia. Red. Grzywna, Gabriela. Red.

2014 (orig. and digital ed.)
book

Lipski, Jerzy (1947- )

2013 (orig. and digital ed.)
book

This page uses 'cookies'. More information