Filters

Search for: [Description = posób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza o częstotliwości radiowej, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s. Temperatura nasiona jest niższa od 43°C. Korzystnie stymulowanym nasionem jest nasiono ślazowatych albo jasnotowatych, albo szarłatowatych, albo różowatych, albo astrowatych, albo dyniowatych, albo psiankowatych, albo kapustowatych, albo konopiowatych]

Number of results: 1

items per page

Pawłat, Joanna Starek, Agnieszka Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information