Filters

Search for: [Description = głoszona przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa \; Ustanowiona Dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa dnia 8 października 1986 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 kwietnia 1987 r.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information