Filters

Search for: [Description = głoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej \; Ustanowiona przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 19 grudnia 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-83\/3786\-32]

Number of results: 1

items per page

Mastalski, Leszek \d (1936- ). Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław).

1991 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information