Filters

Search for: [Description = Zgoszona przez Instytut Chemii Przemysowej i Zakady Tworzyw Sztucznych PRONIT \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 22 stycznia 1986 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 października 1986 r. \; Zastępuje BN\-75\/6069\-05]

Number of results: 1

items per page

Kikolski, Paweł Instytut Chemii Przemysłowej (Warszawa) Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit-Erg" im. Bohaterów Studzianek

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information