Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego \; Ustanowiona przez Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej d\/s nadzoru i koordynacji działalnościprzedsiębiorstw przemysłu tytoniowego dnia 16 lutego 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 11 maja 1982 r. \; Zastępuje BN\-73\/8139\-05.]

Number of results: 1

items per page

Compała, Bronisław Michura, Ewa Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego (Warszawa)

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information