Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego dnia 5 marca 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. \; Zastępuje BN\-70\/8139\-08.]

Number of results: 1

items per page

Smieszek, Jolanta Medes, Andrzej Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego (Warszawa)

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information