Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu i Farb PLASTOFARB dnia 9 marca 1979 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1980 r. \; Zastępuje BN\-67\/6033\-04]

Number of results: 1

items per page

Hadryś, Anna Zakłady Tworzyw i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information