Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 30 grudnia 1977 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-67\/6386\-01]

Number of results: 1

items per page

Hadryś, Anna Zakłady Tworzyw i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information