Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 30 grudnia 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r. \; Zastępuje BN\-70\/6357\-03]

Number of results: 1

items per page

Hadryś, Anna Zakłady Tworzyw i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information