Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 30 czerwca 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. \; Zastępuje BN\-73\/6115\-14.]

Number of results: 1

items per page

Wieczorek, Witold Kokot, Krystyna Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów

1980 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information