Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 28 grudnia 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1982 r. \; Zastępuje BN\-75\/6115\-67.]

Number of results: 1

items per page

Dzido, Izabela Zakłady Tworzyw i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek. Zakład Zamiejscowy (Radom)

1986 (wyd. oryg.), Wyd.2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information