Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 25 sierpnia 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r. \; Zastępuje BN\-65\/6357\-01]

Number of results: 1

items per page

Hadryś, Anna Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit-Erg" im. Bohaterów Studzianek.

1977 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information