Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 25 stycznia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1979.]

Number of results: 1

items per page

Lewicz, Edward Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" (Jasło)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information