Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG dnia 25 lutego 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-70\/6414\-05]

Number of results: 1

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Mikołów)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information