Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG dnia 21 listopada 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1977 r.]

Number of results: 1

items per page

Hadryś, Anna Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit-Erg" im. Bohaterów Studzianek

1977 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information