Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego \; Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora dnia 15 marca 1974 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1974 r. \; Zastępuje BN\-62\/6851\-02]

Number of results: 1

items per page

Instytut Szkła i Ceramiki (Warszawa). Oddział (Kraków).

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information