Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego \; Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 13 kwietnia 1973 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1973 r. \; Zastępuje BN\-66\/7011\-02]

Number of results: 6

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego "Vitrocer" (Warszawa)

1985 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ceramicznego POLTECER

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ceramicznego "Poltecer".

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information