Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 10 maja 1980 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 kwietnia 1981 r. \; Zastępuje BN\-73\/6064\-10]

Number of results: 1

items per page

Bryg, Anna Szymańska, Barbara Dolnośląskie Zakłady Chemiczne Organika (Żarów)

1980 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information