Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 29 listopada 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1976 r. \; Zastępuje BN\-66\/6026\-31.]

Number of results: 1

items per page

Zembroń, Janina. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information