Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 28 grudnia 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r. \; Zastępuje BN\-76\/6042\-08.]

Number of results: 1

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników "Organika" (Zgierz)

1982 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information