Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 26 lutego 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1979 r. \; Zastępuje BN\-64\/6044\-01]

Number of results: 1

items per page

Bernard, Hanna Stańczyk, Tomasz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników "Organika" (Zgierz)

branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information