Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 12 czerwca 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1976 r.]

Number of results: 1

items per page

Bryg, Anna. Dolnośląskie Zakłady Chemiczne Organika (Żarów).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information