Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 10 marca 1976 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-66\/6041\-16]

Number of results: 1

items per page

Palczewska, Halina Cinkusz, Kazimiera

1976 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information