Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 6 grudnia 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 kwietnia 1977 r. \; Zastępuje BN\-75\/7103\-03]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information