Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa dnia 15 grudnia 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-70\/1621\-02]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information