Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora dnia 1 grudnia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipoca 1981 r. \; Zastępuje BN\-69\/8133\-03.]

Number of results: 1

items per page

Sułkowska, Janina Charłampowicz, Lidia Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information