Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych dnia 20 lutego 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia1982 r.]

Number of results: 1

items per page

Sułkowska, Janina Charłampowicz, Lidia Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information