Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlane dnia 13 listopada 1973 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1974 r. \; Zastępuje BN\-66\/9051\-01.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information