Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej dnia 7 grudnia 1972 r. jako norma obowiązująca od dnia 24 lutego 1973 r]

Number of results: 1

items per page

Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej "Cerprojekt" (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information