Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego dnia 30 września 1971 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1972 r]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ceramicznego "Poltecer".

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information