Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Budownictwa Łączności \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 21 grudnia 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1975 r. \; Zastępuje BN\-63\/9378\-01.]

Number of results: 1

items per page

Baranowski, Stanisław Chabrowski, Aleksander. Zjednoczenie Budownictwa Łączności (Warszawa).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information