Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Budownictwa Łączności \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 11 sierpnia 1978 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 kwietnia 1979 r. \; Zastępuje BN\-72\/3231\-09.]

Number of results: 1

items per page

Kurec, Marek. Zjednoczenie Budownictwa Łączności (Warszawa).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information