Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie \; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłowo\-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne dnia 25 czerwca 1984 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1985 r. \; Zastępuje BN\-69\/6193\-09]

Number of results: 1

items per page

Szymczak, Krystyna Zakłady Azotowe im. Feliksa Dzierżyńskiego (Tarnów)

1984 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information