Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie \; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłowo\-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne dnia 1 września 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1985 r. \; Zastępuje BN\-70\/6191\-55]

Number of results: 1

items per page

Stręk, Jadwiga Izydorczyk, Magdalena Zakłady Azotowe im. Feliksa Dzierżyńskiego (Tarnów)

1985 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information