Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 28 sierpnia 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-74\/1354\-01]

Number of results: 1

items per page

Barcicki, Mieczysław Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik"

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information