Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 28 sierpnia 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-74\/1354\-01⟨uage=en]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information